Polish (Poland)English (United Kingdom)

WIRTUALNY SPACER

3dwioska.jpg

Gothic Way

gw_ua.jpg

Archiwum prasowe

prasa.jpg

Wyszukiwarka

Tutaj jesteś: Główna Cele

Cele PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 04 lipca 2010 06:48

 

Cele - Opis działalności

Oficjalna prezentacja grupy odtwarzającej życie codzienne w Kotlinie Hrubieszowskiej między II a IV w. n.e. miała miejsce w połowie 2008 roku. Trójpokoleniowa społeczność Gotów z Masłomęcza oraz geneza jej powstania wzbudziła duże zainteresowanie. Jest to bowiem pierwsza w regionie, jedna z niewielu w Polsce i chyba jednyna taka grupa na świecie, która z dnia na dzień postanowiła zadbać o zachowanie pamięci o dziedzictwie kulturowym swojego najbliższego otoczenia.

Obecnie drużyna gocka liczy około 30 osób, a zainteresowanie przyłączeniem się do gockiej społeczność stale wzrasta.

Podstawowym zadaniem jest popularyzacja kulturowo-historycznego dziedzictwa regionu hrubieszowskiego w Polsce i poza granicami kraju.

· Działalność edukacyjna – członkowie drużyny Gotów, której symboliczna siedziba mieści się w Gockiej Chacie w Masłomęczu, prowadzą zajęcia teoretyczne i praktyczne z dziećmi i młodzieżą. Nabytą uprzednio wiedzę z zakresu dawnych rzemiosł przekazują licznym grupom uczniów odwiedzających Masłomęcz, poprzez warsztaty archeologiczne. W otoczeniu samodzielnie wykonanych przedmiotów życia codziennego, opowiadają o bogatej przeszłości regionu, zwracając uwagę na szczególny dorobek archeologiczny. Występując w gockich strojach realizują żywe lekcje historii. Prowadzili również warsztaty terapii zajęciowej z niepełnosprawnymi dziećmi. Biorą aktywny udział w organizacji konkursów archeologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu hrubieszowskiego. W 2008 roku pomagali przy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Archeologii.

· Działalność promocyjna i rozrywkowa – Gocka Chata w Masłomęczu wraz z zapleczem merytorycznym w postaci przedstawiciela gockiej drużyny, pełni funkcję informacji turystycznej. Odwiedzający Masłomęcz, mogą zapoznać się z ofertą turystyczną okolicy. Do dyspozycji otrzymują bowiem materiały promocyjne, foldery. Od chwili ogłoszenia istnienia gockiej społeczności w południowo-wschodniej Polsce, do Masłomęcza na spotkanie z Gotami przyjechało tysiące odwiedzających. W Masłomęczu rozpoczyna się omówiona powyżej trasa turystyczna - „Szlak Gocki”. Szczególnie duże znaczenie dla promocji regionu mają jednak działalność prowadzona poza Chatą Gocką. Masłomęcka drużyna, wielokrotnie zapraszana na imprezy masowe w całym województwie, prezentuje swoje osiągnięcia przed szeroką publicznością. Rozpoznawalna, stała się archeologiczną wizytówką regionu, co raz częściej kojarzonego z ludem Gotów i wyjątkową wartością odkryć dokonanych w ciągu ostatnich lat. Wytwory dawnego rękodzieła, szczególnie kopie gockich naczyń i szklanej biżuterii, stały się niemal produktem regionalnym. Cyklicznie organizowane imprezy archeologiczne, wzbogacone pokazami walk i inscenizacjami gockich obrzędów, przyciągają wielu turystów, a fenomen gwałtownej przemiany mieszkańców niewielkiej wioski w rozpoznawalną grupę odtwórców dawnej rzeczywistości został dostrzeżony i szeroko komentowany.

· Działalność naukowa – Realizowane w Masłomęczu projekty pod sztandarem drużyny gockiej polegały również na przeprowadzeniu widowiskowych eksperymentów archeologicznych. Szczególną wartość ma odtwarzanie procesu wypału naczyń w palenisku otwartym. Efekty tych prac prezentowane były na konferencjach naukowych oraz w literaturze tematycznej. Działalność Gotów w Masłomęczu polega również na organizowaniu prelekcji naukowych i popularno-naukowych przy współpracy z Instytutem Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

· Działalność gospodarcza – Rosnące zainteresowanie tematyką archeologiczną w regionie sprawia, że pojawiają się inicjatywy prowadzące do rozbudowy infrastruktury turystuczno-gastronomicznej. Obiecujące perspektywy dalszego rozwoju Wioski Gotów, sprawiają że wzrasta również zaufanie inwestorów. W związku z wyjątkową atmosferą wokół hrubieszowskiej archeologii, możliwe stało się sprowadzenie bezcennej wystawy zabytków z Troi Homera do Muzeum w Hrubieszowie. Inicjatywa ta bezpośrednio powiązana ze świadomością archeologiczną mieszkańców, zwróciła uwagę całej Polski. Setki turystów przybywających do Hrubieszowa na wystawę „Troja-Sen Henryka Schliemanna” jako kolejny turystyczny punkt traktuje gocką chatę w Masłomęczu. Stale poszerzana oferta Gotów z Masłomęcza staje się równocześnie ofertą handlową. Dalszy rozwój grupy uzależniony jest od stałego dopływu kapitału, na realizację kolejnych projektów rekonstrukcyjnych. W związku z tym zawiązana została organizacja pozarządowa: „Masłomęckie Stowarzyszenie – Wioska Gotów”.

Zakres planowanej działalności Stowarzyszenia:

a) zakładanie grup rekonstrukcji historycznych odtwarzających życie codzienne z różnych okresów historycznych

b) organizację cyklicznych imprez i pokazów o charakterze edukacyjno-turystycznym
o tematyce archeologicznej,

c) udział w cyklicznych imprezach o charakterze edukacyjno-turystycznym o podobnej tematyce archeologiczno – historycznej

d) organizację archeologicznych konferencji naukowych, seminariów, prelekcji muzealnych, wystaw, warsztatów dawnych rzemiosł dla zorganizowanych grup oraz dla odbiorców indywidualnych

e) obsługę turystyczną grup odwiedzających region hrubieszowski

f) doskonalenie umiejętności poprzez szkolenia i warsztaty rzemiosł organizowanych dla członków Stowarzyszenia

g) rozbudowę oraz opiekę nad infrastrukturą w obrębie Wioski Gotów

h) aktywną współpracę Stowarzyszenia z jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami naukowymi, placówkami muzealnymi i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych i wystawienniczych o charakterze archeologiczno-historycznym, turystycznym

i) opracowanie materiałów promocyjnych

 

Poprawiony: czwartek, 30 września 2010 16:10
 Copyright © 2024 Masłomęckie Stowarzyszenie - Wioska Gotów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Witryna stworzona dzięki Joomla!, która jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.


subskrybuj RSS