Polish (Poland)English (United Kingdom)

Press about the Goths

prasa.jpg

Wyszukiwarka

Tutaj jesteś: Główna Welcome to Gotania

Welcome to Gotania PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 04 July 2010 09:12

Informacje o projekcie


Projekt zakłada budowanie kapitału społeczno-gospodarczego poprzez budowę ponadlokalnej marki mającej kojarzyć się potencjalnym inwestorom i turystom z regionem hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskim. Zasięg projektu obejmuje 7 gmin powiatu hrubieszowskiego, 2 powiatu tomaszowskiego i 1 gminie powiatu zamojskiego.
Zgodnie z Umową partnerska, wszystkie gminy są partnerami projektu. Podmiotem wspierającym projekt na rynku międzynarodowym jest Miasto Włodzimierz Wołyński, które będzie upowszechniało rezultaty projektu na obszarze Ukrainy. Teren, na którym będzie realizowany projekt stanowi obszar spójny i jednolity pod względem geograficznym i przyrodniczym, społeczno-gospodarczym, historycznym i kulturowym. Wykorzystanie tych walorów np. na potrzeby rozwoju turystyki, realizacja wspólnych działań w zakresie wdrażania i promocji ponadlokalnej marki może przynieść wymierne efekty rozwoju społeczno-gospodarczego. Nieprzypadkowo zawarto w tytule projektu słowo „Gotania”. Bazując na wynikach badan historycznych i wykopaliskach archeologicznych w dawnych czasach Goci zamieszkiwali region objęty projektem i w założeniach jednym z kierunków marki będą Goci ze swoim bogatym dorobkiem, który samorządy zamierzają odtworzyć i wykorzystać dla kreowania sukcesu gospodarczo- kulturowego. Podjęta przez partnerów inicjatywa stworzenia strategii marki z zastosowaniem spójnego systemu identyfikacji wizualnej, stworzeniem kompatybilnych planów promocyjnych i inwestycyjnych pod katem tworzenia infrastruktury związanej z wdrażaniem marki przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz przełoży się na bardziej racjonalna i efektywna gospodarkę gmin, dając swoisty "efekt synergii". Działania te nadadzą gminom ekonomiczny (turystyczny) charakter, który obecnie jest rolniczy. Rozwój turystyki, przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów i determinacji władz i mieszkańców nada nowa tożsamość dla obszaru, przyciągnie inwestorów i turystów, co wpłynie na podwyższenie jakości życia jego mieszkańców. Stworzona marka wdrażana będzie pod katem realizacji zaplanowanych inwestycji, pozyskiwania inwestorów oraz prowadzenia działań promocyjnych wskazanych w strategii. Stosowany będzie jednolity system identyfikacji wizualnej marki. Działania partnerów wspierane będą przez stowarzyszenie-Lokalną Organizację Turystyczną, która zostanie zawiązana w rezultacie niniejszego projektu przez samorządy (partnerów projektu), przedsiębiorców, osoby fizyczne.

(informacje pochodzą ze strony internetowej Projektu: http://www.gotania.sppw.pl)

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 23 February 2015 19:08
 Copyright © 2022 Masłomęckie Stowarzyszenie - Wioska Gotów. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.


subskrybuj RSS